Xambar

Click for larger images

The certificates can be opened with windows picture and fax viewer.

Xambar's father, Excalibur Muffenza (Oscar), was the first Ridgeback male brought into the Kruger National Park where he spent 5 years working with ranger Ralf Kalwa in the bush.

Xambar shares his attributes of being assertive, bold, strong and agile.

Xambar se pa, Excalibur Muffenza (Oscar), is die eerste Rifrug-reun wat in die Kruger Nasionale Park ingebring is, waar hy vyf jaar lank saam met veldwagter Ralf Kalwa in die bos gewerk het. Xambar se eienskappe van selfversekerdheid, dapperheid, krag en ratsheid kom van hom.

Certificate of registration and certified pedigree
scan3.jpg
JPG Image 885.5 KB
Hip Dysplasia certificate
scan1.jpg
JPG Image 817.9 KB
Elbow Dysplasia Report
Scan0003.jpg
JPG Image 336.9 KB