Shadikongoro

Member of KUSA - reg: 137839, 1020612 and 1001070

Shadikongoro Breeders Shadikongoro-telers

Shadikongoro Kennel is a ‘family’-kennel, started by Isabel Stoltz who has been breeding Ridgebacks since 1997.

 

She was joined by her son, Cornel Stoltz and niece, dr Susan Herbst. Each has her/his own dogs in different locations but breeds with the same goals in mind.
____________________________

 

We are striving to breed Ridgebacks pure in type and sound in temperament to be loyal, intelligent companions and watchful guardians.

 

We don’t run a puppy factory. Our dogs are our pets and part of the family. We don’t let our bitches breed until they are two years old and thereafter only when we aim to breed outstanding Ridgebacks from a specific mating.

 

Ridgebacks are an outstanding breed. Their ancestors were famous for their intelligence, extraordinary endurance and courage.

 

Apart from being excellent hunters, Ridgebacks were highly regarded as watchdogs and were known to be fiercely protective of their masters – they are the true Lion Dogs of Africa.

 

You will never have reason to question or doubt the loyalty of a Shadikongoro Ridgeback  and should the need arise they will protect and defend you from danger with the courage which made their breed famous. 

 

These dogs know instinctively when a stranger could be regarded as a friend and when to discourage familiarity. If their initial warnings are disregarded, they have no compunction about stressing the point.

 

If you raise Ridgebacks with love and kindness, train them with patience (and titbits) and observe their little trespasses with humour and forgiveness, they will provide you with endless amusement and ceaselessly try to impress you with their cleverness, inquisitiveness and initiative.

 

When you need a friend, they will be there for you and your secrets will always be safe with them.

 

 

 

 

Shadikongoro Kennel is 'n ‘familie’-kennel wat begin is deur Isabel Stoltz.

 

 

Sy  teel sedert 1997 Rifrûe en die kennel sluit nou ook haar seun, Cornel Stoltz en niggie, dr. Susan Herbst as vennote in. Elkeen het sy/haar eie honde op afsonderlike plekke maar teel met dieselfde doelwitte in gedagte.
____________________________

 

Ons strewe is om rasegte Rifrûe met ’n betroubare geaardheid te teel om getroue, intelligente kamerade en waaksame beskermers te wees.

 

Ons telery is nie ’n hondefabriek nie. Ons honde is ons troeteldiere en deel van die gesin. Ons laat nie die tewe dek voordat hulle twee jaar oud is nie en daarna slegs wanneer ons met 'n spesifieke dekking poog om uitsonderlike Rifrûe te teel.

 

Rifrûe is ’n uitsonderlike ras. Hul voorgeslagte was bekend vir hul intelligensie, buitengewone uithouvermoë en dapperheid.

 

Benewens uitstekende jaghonde is hulle ook hoog geag as waghonde en verbete beskermers van hul mense - hulle was die ware leeuhonde van Afrika.

 

Die trouheid van ’n Shadikongoro Rifrug sal nooit in twyfel getrek hoef te word nie en as dit nodig is, sal hulle gevaar met poot en tand van u weghou met die dapperheid wat hul ras beroemd gemaak het.

 

Rifrûe weet instinktief wanneer vreemdelinge verdra kan word en wanneer nié.

 

En wee die een wat waarskuwings in dié verband ignoreer.

 

Wie hulle met liefde en goedhartigheid grootmaak, met geduld (en lekkernye) leer en hul klein oortredinge met humor en vergifnis gadeslaan, sal met eindelose vermaak beloon word deur hul onverpoosde pogings om te beïndruk met hul slimmigheid, nuuskierigheid en ondernemingsgees.

 

Hulle sal daar wees as u ’n vriend nodig het en u geheime sal altyd by hulle veilig wees.